O mnie

Nazywam się Jan Kuriata, mam 57 lat, żonaty (żona Krystyna), dwóch synów: Jakub (30 l.) i Aleksander (24 l.)

Jestem nauczycielem języka francuskiego, doktorem nauk humanistycznych, tłumaczem przysięgłym języka francuskiego.

W okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyłem w działaniach Studenckiego Komitetu Solidarności z KOR-em, w naszym pokoju przechowywlismy nielegalne wydawnictwa, które były dystrybuowane na terenie akademików i całego UW, potem współorganizowałem struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UW, a w szczegolności na terenie Domów Studenta przy ulicy Kickiego (tzw. „Kic”). W 1981 roku, jako aktywny dzialacz Samorządu Studentów UW zostałem, wraz z Marcinem Frybesem (liderem samorządu), pierwszym, niezależnym przedstwicielem studentów UW w senacie tej Uczelni. W sumie było nas 3 niezaleznych reprezentantów braci studenckiej – był także przedstwiciel NZS.

Po ukończeniu w czerwcu 1982 roku Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, rozpocząłem pracę (1.09.1982 r. z opornikiem w klapie na znak protestu wobec stanu wojennego w naszym kraju) w Szkole Podstwowej w Sypniewie k/Wałcza, ucząc tam j.polskiego, geografii i wychowania fizycznego – ówczesne władze nie zachęcały do nauczania j.francuskiego. W okresie późniejszym, przez 10 miesięcy, pełniłem tam obowiązki dyrektora szkoły, co nie zmieniło faktu, że francuskiego nadal nie można było tam nauczać.

W Koszalinie zamieszkałem w 1986 roku, pracowałem w osiedlowym klubie „Bałtyk” przy ulicy Spokojnej, należącym do KSM „Na Skarpie”, w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (gdzie w końcu nauczałem j.francuskiego), w Zespole Szkół Rolniczych w Boninie, w I Liceum im. Stanisława Dubois oraz w latach 1993 do 2007 byłem dyrektorem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie. W roku 2000 ambasador Francji B. d’Aboville wręczył mi w Koszalinie wysokie odznaczenie francuskie „Palmes academiques” (Palmy akademickie) przyznane przez Premiera Republiki Francuskiej. Medal honorował moje działania na rzecz zbliżenia narodów Francji i Polski. Od 1 grudnia 2005 roku do 15 listopada 2006 roku byłem zastępcą prezydenta miasta Koszalina. W wyborach samorządowych 2006 roku startowałem z list Platformy Obywatelskiej zdobywając najwięcej głosów spośród kandydatów na radnych, w ich wyniku zostałem radnym miejskim, a następnie Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koszalinie. Od 05.11.2007 do listopada 2011 roku roku pełniłem mandat posła na Sejm RP VI kadencji, a równocześnie od 2 listopada 2009 do 10.02. 2012 roku roku sprawowałem funkcję prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koszalinie.

Jestem również zastępcą Przewodniczącego Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej powiatu grodzkiego Koszalin.

W dniu 10.02. 2012 roku Kolegium Elektorów PWSZ w Koszalinie wybrało mnie na funkcję Rektora tej Uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.