Lustracja

Artykuł o mojej lustracji w tygodniku „Newsweek Polska” nr 18/2013


ARTYKUŁ W „POLITYCE” NA TEMAT STOWARZYSZENIA OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ IPN

 


APEL  W SPRAWIE UTWORZENIA STOWARZYSZENIA OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ IPN

(Pełna wersja Apelu)

(Projekt regulaminu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez IPN)

System komunistyczny wyrządził w Polsce wiele zła, wiele było czynników stanowiących filary systemu, który odszedł w niesławie po roku 1989. Trwają jeszcze procesy decydentów politycznych tamtych lat, procesy byłych milicjantów i byłych funkcjonariuszy ówczesnych organów bezpieczeństwa państwa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że oprócz w/w wymienionych źródłem zła byli także tajni współpracownicy byłych organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z 18.10.2006 roku. Ich działalność była powodem cierpienia i krzywdy wielu Polaków.

Nie zmienia to jednak faktu, że cytowana ustawa z 18.10.2006 roku, podobnie jak ustawa z 18.12.1998 roku są dzisiaj źródłem krzywdy innych Polaków poddanych niesprawiedliwym zapisom cytowanych ustaw.  Grupa osób skrzywdzonych działaniami w/w ustaw, nadgorliwością działań prokuratorów biur lustracyjnych IPN, niekompetencją i nieprzygotowaniem do prowadzenia spraw lustracyjnych sądów powszechnych, postanowiła stworzyć stowarzyszenie osób pokrzywdzonych przez IPN.  Poprzez skrzywdzonych rozumiałoby się osoby, których dane osobowe zostały opublikowane w Katalogach publicznych IPN jako tajnych współpracowników byłych organów bezpieczeństwa państwa, bez jakichkolwiek procedur wymiaru sprawiedliwości, a które to osoby uzyskały orzeczenia sądowe stwierdzające zgodność ich oświadczeń lustracyjnych z prawdą. Celem działalności stowarzyszenia byłyby zmiany w ustawach z 18.12.1998 roku i 18.10.2006 roku poprzez, między innymi,:

– usunięcie ze struktur IPN pionu lustracyjnego i przywrócenie Instytutowi funkcji naukowo – badawczej,

– ograniczenie kategorii osób podlegających lustracji do najwyższych urzędników w Państwie oraz parlamentarzystów, których lustracja obejmowałaby z mocy prawa

– powierzenie lustracji Biuru Rzecznika Interesu Publicznego oraz jednemu sądowi okręgowemu i jednemu sądowi apelacyjnemu z siedzibą w Warszawie, gdzie orzekaliby sędziowie ze specjalnymi certyfikatami,

– zezwolenie na publikacje w Katalogach publicznych IPN wyłącznie danych osób z prawomocnymi orzeczeniami,

– ścisłe przestrzeganie zasady prawnej „równości broni” poprzez udostępnianie lustrowanym i zainteresowanym kopii  wszystkich dokumentów posiadanych przez IPN.

Celem stowarzyszenia byłoby także prowadzenie prac przygotowawczych do zmian ustawodawczych i zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, gdyby zaszła taka konieczność. 

            W celu odrzucenia wszelkich podejrzeń, co do intencji twórców stowarzyszenia jego członkami nie mogłyby zostać osoby będące byłymi funkcjonariuszami byłych organów bezpieczeństwa państwa oraz ich byli tajni współpracownicy w rozumieniu ustawy z 18.10.2006 roku.

            Policzmy się, my skrzywdzeni przez IPN, policzmy naszych przyszłych  członków -sympatyków, co do których także obowiązywałaby zasada, że nie mogliby to być ani byli funkcjonariusze byłych organów bezpieczeństwa państwa, ani ich byli tajni współpracownicy.

Razem doprowadzimy do zmiany ustawy, która zamiast uzdrawiać nasze życie publiczne, stała się narzędziem walki politycznej, utrudnieniem w pracy sądów powszechnych, źródłem marnotrawienia publicznych pieniędzy i krzywdy zwykłych ludzi wskutek pochopnych oskarżeń.

Osoby zainteresowane członkowstwem w przyszłym Stowarzyszeniu lub pragnące wyrazic swoja opinię o projekcie proszę o kontakt na adres: 

jankuriata58@gmail.com

 


 

 

W dniu 15 marca 2008 roku prokurator Biura Lustracyjnego  IPN ze Szczecina p. Jolanta Jędrzejowska rozpoczęła postępowanie w sprawie prawdziwości mojego oświadczenia lustracyjnego. Postępowanie prokuratorskie zostało przekroczone o kilka tygodni wobec określonego w ustawie 6 miesięcznego okresu przewidzianego dla tej czynności, było to zapewne przyczyną tego,że Sąd Okręgowy w Koszalinie wyznaczył termin pierwszej rozprawy dopiero na 15 stycznia 2009 roku. Po rozprawie w dniu 13 maja 2009 roku na niezależnych, biegłych sądowych  zostali powołani przez Sąd Okręgowy w Koszalinie pracownicy IPN pp. Sawicki i Zieliński, którzy uprzednio sporządzili ekspertyzę w tej sprawie dla swojej koleżanki z pracy prokuratora  BL IPN p. Jędrzejowskiej. Przetrzymywali oni akta sprawy do połowy listopada 2009 roku. W związku z powyższym złożyłem w tej sprawie „Oświadczenie

W dniu 2 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie nieprawomocnym wyrokiem uznał moje oświadczenie lustracyjne za prawdziwe. Pozostawiam jednak link do „Oświadczenia” bo pozwoli ono zainteresownaym zapoznać się z sednem sprawy. Piszę także o tym w zakładce „Moim zdaniem”, tam też jest reakcja lokalnej prasy na wydany wyrok.  O wyroku informuje też szczecińska TVP 3 w  „Kronice” z dnia 2.12. 2010 roku w wydaniu z godz. 18.00 (środek audycji).

Życie dopisało ( a w zasadzie Sąd Apelacyjny w Szczecinie) nieciekawy ciąg dalszy sprawy. W dniu 17.03.2011 roku Sąd uchylił bowiem wyrok -(tak pisał o nim  „Głos Koszaliński”) w mojej sprawie  Sądu I instancji i skierowal go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Prawda, że z powodu błędów sądu koszalińskiego, a nie z powodu wątpliwości co do sedna sprawy, ale proces rozpocznie się od nowa. Sąd Okręgowy w Koszalinie wyznaczył termin rozprawy na 03.11. 2011 roku na godzinę 9.00, kolejna rozprawa odbyła sie 22.12. 2011 roku, a ostatnia 17.02. 2012 roku..

 To, co musi dziwić i zasmucać w tym ponownym procesie to fakt powołania niezleżnych biegłych – ekspertów przez Sąd Okręgowy w Koszalinie dla potrzeb tego procesu. Obaj panowie biegli są pracownikami IPN, a więc strony procesowej, jeden  z oddziału w Warszawie  – dr Patryk Pleskot, a drugi z oddziału we Wrocławiu – mgr Paweł Piotrowski. Pierwszy ekspert uzyskal swój stopien naukowy w 2007 roku we francuskiej uczelni  pisząc o stosunkach polskich humanistów opozcyjnych z francuskimi humanistami.  Drugi nie ma stopnia naukowego, a tym bardziej dorobku naukowego. Zdumiewa, że koszlaiński Sąd powierza ocenę materiału (nawet tak skromnego) osobom, które ekspertami w tym zakresie nie są. Nie odnalzłem w ich publikacjach żadnej pozycji dotyczącej prac WUSW w Pile i Koszalinie, a o tym mieli sie wypowiadać i się wypowiedzieli. Z odwaga i zacięciem ignorantów w tym zakresie. Cóż trudno się dziwić pierwszy to podwładny niesławnego biegłego z I procesu  niejakiego Sawickiego, a drugi lustrował na dziko dla potrzeb Jarosława Kaczyńskiego europosła M. Libickiego. To wiecej niż skandal, to pogarda dla sprawiedliwości, której ostają powinny być sądy. To trochę o tym jest mój artykuł napisany z „okazji” 5 – lecia poprawionej ustawy o IPN.

Sądowej epopei ciąg dalszy. Kolejne rozprawy doprowadziły do tego, że zapowiadane na 28.06. 2012 roku ogłoszenie wyroku przez Sąd Okregowy w Koszalinie zmieniło się w kontynuowanie postepowania, a wznowienie procedury ma na celu uzyskanie opinii biegłych, to znaczy uzupelnie opinii o opinie biegłych, tak to wytłumaczyl prowadzący sprawę SSO Matejko. Może będą nowi biegli? Trudno zatem ocenić jak długo będzie trwał ten wielokroć przedziwny proces, wydaje się, że z ukrytym drugim (trzecim??) dnem. I jeszcze jedno: biegły mgr Piotrowski w lutym 2012 roku uzyskał stopień doktora. Po incydentach w koszalinskim sądzie nie jest już jednak pracownikiem IPN oddział we Wrocławiu. Stał się biegłym „niezależnym”. Tak to ocenił sędzia Matejko.Komentując tę opinię pana sędziego przywołam słowa  Kardynała Nycza, który pełniąc swą posługę w Koszalinie, często powtarzał, że trzeba się dużo modlić w życiu. Teraz rozumiem to jakby pełniej…

9 kwietnia 2013 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał prawomocnym wyrokiem orzeczenie Sądu Okregowego z Koszalina z dnia 28.11.2012 roku stwierdzające, że złozyłem oświadczenie lustracyjne ZGODNE Z PRAWDĄ.

http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/sad-apelacyjny-w-szczecinie-utrzymal-w-mocy-orzeczenie-sadu-okregowego-w-koszalinie-stwierdzajace,-ze-jan-kuriata-zlozyl-zgodne-z-prawda-oswiadczenie-lustracyjne

Nic się nie stało??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.